Page 6 - EretzVateva179
P. 6

‫םירפסמב עדימ‬

    ‫עובדות ומספרים על‬
‫תת תזונה וחקלאות‬

 ‫כל שנה בעולם  ‪ 1.3‬מיליארד טונות  של אוכל הולכים לאיבוד‬

    ‫כמות המהווה שליש מסך המזון המיוצר בשנה למאכל בני אדם‬

‫‪8%‬‬                ‫כמעט‪50%‬‬                       ‫‪286‬‬
                    ‫מכל הפירות והירקות‬                ‫מיליון טון‬
  ‫מהדגה הנצודה בשנה נזרקת‬        ‫המגודלים נזרקים‬
‫בחזרה לים‪ .‬ברוב המקרים כי הדגים‬                           ‫של מוצרי דגנים נזרקים בשנה על‬
                                           ‫ידי הצרכנים במדינות מתועשות‬
   ‫מתים‪ ,‬גוססים או פגועים‬
                                           ‫‪20%‬‬
‫‪45%‬‬               ‫‪29‬‬            ‫בכל שנה‪22%‬‬         ‫מתוך ‪ 263‬טון‬
                                 ‫מייצור השמנים‬
‫מתוך ‪ 5.8‬מיליון טון‬        ‫מיליון טון‬          ‫בעולם הולך לאיבוד‪.‬‬  ‫מוצרי בשר המיוצרים בעולם‪,‬‬
                                            ‫הולכים לאיבוד או מבוזבזים‬
 ‫של שורשים ופקעות הולכים‬     ‫מוצרי חלב‪ ,‬באירופה בלבד‪,‬‬
 ‫לאיבוד בשלב הצריכה בצפון‬      ‫מתבזבזים בכל שנה‬
‫אמריקה ובארצות הים השקט‬

‫דגים מהווים‪17%‬‬            ‫חקלאות היא ענף‬    ‫במדינות מתפתחות‪50%‬‬    ‫ברחבי העולם‪60%‬‬

‫מתצרוכת החלבון מן החי‬      ‫התעסוקה הגדול בעולם‪60%‬‬  ‫מכוח העבודה בחקלאות‬    ‫מתעסוקת ילדים היא‬
    ‫העולמית‬           ‫מהעובדים במדינות‬      ‫מורכב נשים‬      ‫בתחום החקלאות‬
                 ‫מתפתחות עובדים בחקלאות‬

‫תת תזונה‬                           ‫מיליון איש ברחבי העולם‬ ‫‪815‬‬
  ‫הוא התורם היחיד הגדול ביותר‬               ‫סובלים מתת תזונה‪ ,‬למרות‬
    ‫למחלות ברחבי העולם‬                 ‫שהעולם מייצר מספיק מזון‬

                                ‫להאכיל את כל תושביו‬

                                           ‫בשנת‬
            ‫מיליארד בני אדם‪ .‬כדי להאכיל את‬

‫כולם‪ ,‬יצטרכו להגדיל את ייצור המזון ב־‪50% 10 2050‬‬
                                ‫אוכלוסיית העולם‬
                              ‫צפוייה להיות כ־‬

                                           ‫‪  6‬ארץ וטבע‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11