Page 7 - EretzVateva178-177
P. 7

‫‪3‬‬                                        ‫(רוני אלוש)‬

  ‫היסטוריה‬                                         ‫‪2‬‬

       ‫‪ | 108‬היסטוריה | כתבה מצולמת‬                             ‫טבע‬

  ‫‪ | 116‬ארצו של עוג | הדולמנים‪ ,‬מבני האבן‬                              ‫‪ | 70‬טבע | כתבה מצולמת ‪ ‬רוני אלוש‬
‫הענקיים הפזורים בנופו של הגולן‪ ,‬הם תעלומה‪.‬‬
                                                ‫‪ | 78‬אבירי השולחן העגול | המתח בין פיתוח‬
     ‫יצחקי גל מנסה לפענח את משמעותם‬                            ‫לשימור ערכי נוף וטבע והנסיון לשמור על איזון‬
                                               ‫עדין בין שתי המגמות ‪ ‬אסף קוגלר עם קובי גביש‬
                     ‫‪ ‬יצחקי גל‬
                                                 ‫‪ | 86‬תצפית קהילתית | פרוייקט "תצפיטבע"‬
   ‫‪ | 124‬הנשים המכונפות של א־דיכה | בין‬                           ‫הוא הכלי דרכו מנטרת קהילת הגולן את הטבע‬
   ‫הדמויות המרתקות שהתגלו בבתי הכנסת‬                             ‫שסביבה‪ .‬איך אפליקציה בסמארטפון מצליחה‬
 ‫בגולן‪ ,‬שתי נשים עם כנפיים — אולי מלאכים —‬                          ‫לחבר אנשים לטבע ‪ ‬אסף קוגלר עם אריאל שמיר‬

    ‫שהתגלו ב־‪ .1884‬מאז נעלמו עקבותיהן‬                            ‫‪ | 96‬וולקניזם | הרי הגעש של הגולן הם ביטוי‬
                                                    ‫להיסטוריה גיאולוגית גועשת וסוערת‪.‬‬
                     ‫‪ ‬ידין רומן‬
                                               ‫ההתפרצות האחרונה הייתה לפני ‪ 4,000‬שנה —‬
 ‫‪ | 130‬הרהורים על נשים עם כנפיים | מי היא‬                           ‫כאשר אבותינו כבר חיו על פני האדמה‪ .‬מבחינה‬
‫האישה המכונפת שראה אוליפנט בבית הכנסת‬                             ‫גיאולוגית ‪ 4,000‬שנה אינה תקופה ארוכה כלל‬
                                               ‫וכלל — ואולי ההתפרצות הבאה עדיין מתבשלת‬
           ‫בא־דיכה ‪ ‬חנית שפר‪-‬לאור‬
                                                  ‫לה בתוך מעטפת כדור הארץ ‪ ‬מאיה רומן‬
    ‫‪ | 134‬בתי הכנסת העתיקים של הגולן |‬
 ‫שלושים ואחד אתרים של בתי כנסת עתיקים‬                             ‫‪ | 106‬טיול בארץ הרי הגעש | אתרים געשיים‬
 ‫התגלו בגולן‪ .‬רובם מתקופת המשנה והתלמוד‪.‬‬                                          ‫בגולן ‪ ‬דפנה מאיר‬

   ‫רבים נחרבו וניטשו לאחר רעידת האדמה‬
     ‫הגדולה בשנת ‪  749‬צוות מטרופוליס‬

                           ‫אום אל קנטיר (ידין רומן)‬

‫מטרופוליס מארח את ארץ וטבע | הגולן | ‪5‬‬
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12