Author צוות ארץ וטבע

מסלולי טיול
0

סוף עונת הרחצה

בינתיים האוויר עוד חם. רגעים אחרונים לבילוי בבריכות המוקפות סלעי בזלת משושים. טיול מיטיבי לכת…

טבע ואיכות סביבה
0

נתונים

אנרגיה מהרוח 10% מתצרוכת החשמל באירופה מיוצרת כיום על ידי טורבינות רוח. תחנות הטענה למכוניות חשמליות…

1 3 4 5 6 7 27