Author צוות ארץ וטבע

חברה ותרבות
0

לא ברור אם אלה מחירי הנדל"ן המאמירים או התחזקות התפיסות האקולוגיות המעודדות את צמצום השימוש במשאבי הטבע, אבל הדירות הקטנות חוזרות — ובגדול. 10 מ"ר…

היסטוריה וארכיאולוגיה
0

הממלכה הצפונית מוכרת במקרא כממלכת ישראל, אך תולדותיה שונים מאוד מהנרטיב המקראי על הממלכה הבוגדנית שמלכיה מרדו בבית דוד, הקימו מקומות פולחן חדשים במקום בית…

חברה ותרבות
0

בגיליון 148-9 של ארץ וטבע כתבנו על המאבק להצלת גינת דרויאנוב — הריאה הירוקה של שכונת פלורנטין הצפופה. למרבה הצער, על אף פעילויות, עצומות ואפילו…

חברה ותרבות
0

גם אם מניחים לרגע בצד את החיים תחת איום מתמיד של טילים, שדרות איננה עיר פשוטה. תושבי שדרות אינם עשירים במיוחד, והעיר ענייה בהרבה מהקיבוצים…

חברה ותרבות
0

משחקים, ספרים, סטיילינג ושוקולד — עמותת "שכולו טוב" מסייעת לתהליך השיקום של יותר מ–2000 פגועי נפש באמצעות התכונות המרפאות של הקפיטליזם לעיתים רחוקות קורה שעמותות…

היסטוריה וארכיאולוגיה
0

האנגרים ענקיים ונטושים ברחבי השרון הם עדות דוממת למיליוני התפוזים שארזו עובדי חברת יכין ותרומתם לתעשייה וההתיישבות העברית בעשורים שלפני קום המדינה — וגם קצת…

חברה ותרבות
0

השינויים הרבים שמחולל האדם על פני כדור הארץ הביאו מדענים רבים בתחומי מדעי הטבע להציע להגדיר, בלוח הזמנים הגיאולוגי של כדור הארץ, להגדיר תקופה חדשה…

טבע ואיכות סביבה
0

צוות ארץ מראיין את גלעד גבאי, מנהל מחוז דרום של רשות הטבע והגנים "בשנים האחרונות מתרחשים שינויים גדולים בשמורות הטבע בדרום הארץ, בעיקר לגבי תפיסת…

1 24 25 26 27