נשים בעלייה

0

החבר שאינו יודע מקצוע נעזר על ידי הכוח הגופני שלו ועל ידי האמונה בכוחו. החברה אינה במצב כזה. בעד כוחותיה הפיזיים ועצמיותה בלבד לא יקבלו אותה למשק החקלאי, אלא לעבודת הבית. אבל מהרגע שהחברה יכולה לקבל עליה עבודה מקצועית, מהרגע שהיא פיתחה בה את רגש האחריות והאיניציאטיבה והביטחון העצמי, היא יכולה לחדור למשק ולתפוס בו מקום שווה לזה של החבר. (חנה מייזל, חוות סג'רה, 1909)

גיליון זה הוא הראשון בסדרת גיליונות נושאיים שיצאו עם פרוס שנת השבעים למדינת ישראל. באופן טבעי, כראשון מבין הגיליונות, עוסק גיליון זה והבא אחריו בעליות לארץ — מהעלייה הראשונה ועד לעליות של שנות התשעים והאלפיים.
בשלב מוקדם בעבודה על הגיליון פנינו לעסוק בבילו"יים. ניסינו להבין כמה חברים היו באותה קבוצה ראשונה שעלתה לארץ ישראל ב־1882. המספר נע בין 14 ל־16 במקורות שונים, כאשר על כמה מן ביל"וים הראשונים אין לנו כל פרטים. אבל להפתעתנו התברר שעל פי כל המקורות בקבוצת הצעירים הראשונה שהגיעה ארצה במסגרת ביל"ו, הייתה גם צעירה אחת, בילו"ית — דריה סרוג, שלא רק שהייתה אישה יחידה בין קבוצת הבחורים אלא הייתה, כך מסתבר, אחת הדמויות הדומיננטיות בקבוצה. העובדה שאין מידע רב על דריה גרמה לנו להרהר, אילו עוד נשים הודרו מהנרטיב המופלא של תקומת עם ישראל בארצו.
בעקבות דריה, אם כן, צללנו לשאר סיפורי העליות בחיפוש אחר עוד נשים מרשימות כאלה, שהמידע הרשמי עליהן, דל מדי. וכך עלו מתוך האוב ההיסטורי עוד ועוד נשים שהיה להן תפקיד חשוב בעיצוב פני דמותה של החברה החדשה ושל המדינה. חשבנו שיהיה נכון להציב בחזית את אותן נשים יוצאות דופן.
כך, בחרנו דמות נשית לכל עלייה ועלייה. מעין שגרירה, שתתן פנים אנושיות לתקופה הסוערת (ואיזו תקופה לא הייתה סוערת ב־70 שנות המדינה) בה פעלה. הנשים הללו לא בהכרח מייצגות את התקופה על כל צדדיה, אך כולן דמויות מרתקות שמין הראוי שאנחנו כאנשי ידיעת הארץ, נצרף אותן ואת תפקידן לתולדות העליות לארץ ישראל.
מפאת כמות החומר גיליון העליות פוצל לשני גיליונות נפרדים, שיופיעו זה אחר זה. בגיליון הזה, הראשון, אנחנו מתמקדים בעליות שלפני קום המדינה — מהעלייה הראשונה ועד ההעפלה, בגיליון ההמשך נתמקד בעליות שלאחר קום המדינה.

קריאה נעימה,
ידין רומן

Share.

About Author