Jordan-River-Cover600

מטרופוליס נהר הירדן

 139.00

 

גיליון מיוחד של מטרופוליס וארץ וטבע הסוקר את נפלאות נהר הירדן. יציאתו הקדמונית של האדם מאפריקה, תחילת יישוב הקבע והערים הראשונות – סיפור של 1.8 מיליון שנה. מקדשים לאורך הירדן, ממקדשו המדהים של הורדוס בתל עומרית ועד מנזרי הירדן באתר הטבילה, יוחנן המטביל, הורדוס, מפעל החשמל בנהריים, ראשית ההתיישבות הקיבוצית ועוד – הכל מקופל בסיפורו של הירדן.

תיאור מוצר

גיליונות אחרונים של נהר הירדן

146עמודים, מחיר 139שקל כולל משלוח.

תאריך הדפסה: פברואר 2017